วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางขันธมาศ หลวงเพชร รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 27 พื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ /ผอ.โรงเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมบุษบงกช โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (สพป.ลพบุรี เขต 2 )