วันที่ 19 กันยายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ ผอ.ศรีประภา ระดมยศ ผอ.โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ นำข้าราชการในสำนักงานฯจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำวันอังคาร โดยอังคารนี้ได้นิมนต์หวงพ่อทวี กิตติสาโร วัดป่าเนินหาญ อำเภอชัยบาดาล มารับบิณฑบาตและเทศนาธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อน้อมนำหลักธรรม มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี สติเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี ณ สพป.ลพบุรี เขต 2