วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี นางนิตยา แม้นพยัคฆ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ นางสาววันทนา เจริญรัตนตระกูล และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการนำนักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านยางโทน และรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม ณ โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี นางนิตยา แม้นพยัคฆ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ นางสาววันทนา เจริญรัตนตระกูล และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการนำนักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านยางโทน และรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม ณ โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี