วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯวิชาญ คงรัสมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 21 คน ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแบบพักค้างแรม ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯวิชาญ คงรัสมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 21 คน ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแบบพักค้างแรม ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, แว่นกันแดด และ สถานที่ในร่ม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ สำนักงาน

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "92145 สพป.ลบ.2 สพป 蘭"

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow