วันที่ 27 มกราคม 2566 ผอ.ภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็นและเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ครู นักเรียน และลูกจ้าง “ชลอ กองสุทธิ์ใจ” ไปมอบให้นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

วันที่ 27 มกราคม 2566 ผอ.ภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.วันที่ 27 มกราคม 2566 ผอ.ภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยา สพป.ลพบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งประสบอัคคีภัย โดยศูนย์ ศป.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น และเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ครู นักเรียน และลูกจ้าง “ชลอ กองสุทธิ์ใจ” ไปมอบให้นักเรียนและผู้ปกครอง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งประสบอัคคีภัย โดยศูนย์ ศป.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น และเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ครู นักเรียน และลูกจ้าง “ชลอ กองสุทธิ์ใจ” ไปมอบให้นักเรียนและผู้ปกครอง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow