วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังแขม/คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแขมที่ประสบเหตุอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้าน) ในการนี้ได้ให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ครอบครัวนักเรียนดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านวังแขม อ.สระโบสถ์ สพป.ลพบุรี เขต 2