วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนงค์เยาว์ หลาวเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับคณะจาก สพม.ลพบุรี นำโดย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี และคณะ ซึ่งเดินทางมาส่ง นางพีรดา มาพรหม ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนงค์เยาว์ หลาวเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับคณะจาก สพม.ลพบุรี นำโดย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี และคณะ ซึ่งเดินทางมาส่ง นางพีรดา มาพรหม ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2