วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯนายวิชาญ คงรัสมี และศึกษานิเทศก์ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ตามนโยบาย Quick Policy ของ สพฐ. โดยได้เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูร่วมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯนายวิชาญ คงรัสมี และศึกษานิเทศก์ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ตามนโยบาย Quick Policy ของ สพฐ. โดยได้เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูร่วมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2