วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ประธานกรรมการ นางอณัฐธิภา กระตุดนาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ ร่วมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ประธานกรรมการ นางอณัฐธิภา กระตุดนาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ ร่วมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์