วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต พร้อมบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 176 คน เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและร่วมประชุมดังกล่าว ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2