19 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมเดินเชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมเดินเชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง