สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สพม.ลพบุรี

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.19 น. นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี