นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีและเลี้ยงต้อนรับ นายอานนท์ จ่าแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีและเลี้ยงต้อนรับ นายอานนท์ จ่าแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ณ อาคารโดม ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี