admin lbr2

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เข …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เข …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี Read More »

สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน ได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี …

สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน ได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ Read More »

สพป.ลพบุรี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เข …

สพป.ลพบุรี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2565 Read More »

การนำเสนอรายงานผลการเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เข …

การนำเสนอรายงานผลการเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา Read More »

การรับฟังแถลงข่าวการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เข …

การรับฟังแถลงข่าวการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 Read More »

การประชุมพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2565) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

การประชุมพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2565) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow