admin lbr2

การประชุมพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2565)

วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป. …

การประชุมพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2565) Read More »

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2565 Read More »

ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าตรวจสภาพโรงเรียนบ้านร่องเพกา อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ที่ประสบอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุร …

ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าตรวจสภาพโรงเรียนบ้านร่องเพกา อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ที่ประสบอัคคีภัย Read More »

ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ เพื่อให้คำแนะนำและขวัญกำลังใจ

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุร …

ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ เพื่อให้คำแนะนำและขวัญกำลังใจ Read More »

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา งบประมาณ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร …

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา งบประมาณ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชน …

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Read More »

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัดสพป.ลพบุรี เขต 2

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ …

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัดสพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี Read More »

สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภิญโญ กันหา รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.19 น. คณะผู้บริหาร ข้าร …

สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภิญโญ กันหา รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow