admin lbr2

หลักเกณฑ์การการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 2

หลักเกณฑ์การการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 2 …

หลักเกณฑ์การการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.ลพบุรี เขต …

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Read More »

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป. …

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล Read More »

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ครั้งท …

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Read More »

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด …

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Read More »

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เ …

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ Read More »