การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 Read More »

การติดตามนักเรียนที่ตกหล่นและเด็กที่ออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.

ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2565 ดร.มโน ชุนดี …

การติดตามนักเรียนที่ตกหล่นและเด็กที่ออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. Read More »

สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ดร.มโน ชุนดี …

สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Read More »

สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการประชุมการจัดทำแผนเผชิญเหตุ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสังกัด

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี …

สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการประชุมการจัดทำแผนเผชิญเหตุ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสังกัด Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมกับ สพป.ลพบุรี เขต 2 ทำพิธิส่งมอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลพบุรี

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมโน ชุนดี ผ …

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมกับ สพป.ลพบุรี เขต 2 ทำพิธิส่งมอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลพบุรี Read More »