ประชาสัมพันธ์-ข้อความ

ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายล …

ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ Read More »

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ สำนักงาน ก.ค.ศ.ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ พุทธศักราช ๒๕๖๖

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นท …

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ พุทธศักราช ๒๕๖๖ Read More »

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สัง …

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 Read More »

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีจรรยาบรรวิชาชีพดีเด่น ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางกา …

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีจรรยาบรรวิชาชีพดีเด่น ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัดสพป.ลพบุรี เขต 2

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ …

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัดสพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ว่างเพิ่มเติม

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริห …

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ว่างเพิ่มเติม Read More »

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38  ค.(2)

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง การรับสมัครบุคลากรทางการ …

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38  ค.(2) Read More »

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางกา …

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับชำนาญการพิเศษ Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 3 …

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญการพิเศษ Read More »

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow