ประชาสัมพันธ์-ข้อความ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับย้าย-เปลี่ยนตำแหน่ง-โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับย้าย-เปลี่ยนตำแหน่ง-โอน ตำแหน่งบ …

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับย้าย-เปลี่ยนตำแหน่ง-โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) Read More »

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง การหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สาม

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง การหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบ …

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง การหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สาม Read More »