ประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ เข้าติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเขาขวางและโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษ …

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ เข้าติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเขาขวางและโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม Read More »

สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมโครงการต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน (ปลูกป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 …

สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมโครงการต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน (ปลูกป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 Read More »

การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 /2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 …

การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 /2565 Read More »

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.มโน  ชุนดี  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More »

ประชุม ผอ.สพป.ทั่วประเทศ เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการอัตรากำลังและแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและหัวเรื่องสำคัญอื่นๆ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งทีึ่ 7/2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 …

ประชุม ผอ.สพป.ทั่วประเทศ เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการอัตรากำลังและแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและหัวเรื่องสำคัญอื่นๆ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งทีึ่ 7/2565 Read More »

กิจกรรมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังธรรม และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทุกวันอังคาร

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 …

กิจกรรมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังธรรม และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทุกวันอังคาร Read More »

นายประยงค์ สารภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 …

นายประยงค์ สารภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง Read More »

การประชุมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 …

การประชุมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

การพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนและครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ดร.มโน ชุนดี …

การพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนและครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ Read More »

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ. เพื่อรับทราบแนวทาง และนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED/การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก/ การเลื่อนการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ฯลฯ

          10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ. …

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ. เพื่อรับทราบแนวทาง และนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED/การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก/ การเลื่อนการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ฯลฯ Read More »