ประชาสัมพันธ์

นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด อำเภอท่าหลวง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด อำเภอท่าหลวง Read More »

นายกิตติภพ  สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วัวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

นายกิตติภพ  สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

นายธรรมนูญ หงษ์คำดี ประธานกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ และนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่25 – 26 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป. …

นายธรรมนูญ หงษ์คำดี ประธานกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ และนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ เป็นประธานในการประชุมวางแผน ติดตาม เด็กออกกลางคัน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเปราะบางมิให้หลุดออกจากระบบการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ เป็นประธานในการประชุมวางแผน ติดตาม เด็กออกกลางคัน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเปราะบางมิให้หลุดออกจากระบบการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) สามารถที่เป็นแบบอย่างได้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) สามารถที่เป็นแบบอย่างได้ Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 Read More »

สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2566 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2566 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายต่อศักดิ์ บุญเสือ เป็นประธานก …

การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2566 Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุ …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา Read More »

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow