ประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มกราคม 2566 นำโดย นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรณรงค์แต่งไทย นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง

วันที่ 31 มกราคม 2566 นำโดย นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุร …

วันที่ 31 มกราคม 2566 นำโดย นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรณรงค์แต่งไทย นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง Read More »

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ ก.ค.ศ. FORUM

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ ก.ค.ศ. FORUM Read More »

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สพป.ลพบุรี เขต 2 นำโดย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา คณะครู ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล และโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่กาสี กันหา มารดาท่านภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สพป.ลพบุรี เขต 2 นำโดย รองฯกิต …

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สพป.ลพบุรี เขต 2 นำโดย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา คณะครู ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล และโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่กาสี กันหา มารดาท่านภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายภิญโญ กันหา ผ …

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) Read More »

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดลพบุรี Read More »

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร Read More »

วันที่ 30 มกราคม 2566 ผอ.ภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการส่งเสริมและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ Executive Function

วันที่ 30 มกราคม 2566 ผอ.ภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 30 มกราคม 2566 ผอ.ภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการส่งเสริมและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ Executive Function Read More »

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ร่วมกับ ผอ.หนุนเสริม ณ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ร่วมกับ ผอ.หนุนเสริม ณ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว Read More »

วันที่ 27 มกราคม 2566 ผอ.ภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็นและเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ครู นักเรียน และลูกจ้าง “ชลอ กองสุทธิ์ใจ” ไปมอบให้นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

วันที่ 27 มกราคม 2566 ผอ.ภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 27 มกราคม 2566 ผอ.ภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็นและเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ครู นักเรียน และลูกจ้าง “ชลอ กองสุทธิ์ใจ” ไปมอบให้นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย Read More »

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ นักเรียน ครู ผู้บริหารฯ ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ นักเรียน ครู ผู้บริหารฯ ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 Read More »