ประชาสัมพันธ์

การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 …

การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

การประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินศักยภาพการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 38 ข.(1)(2) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 …

การประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินศักยภาพการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 38 ข.(1)(2) ครั้งที่ 1/2565 Read More »

กิจกรรมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังธรรม และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทุกวันอังคาร

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 …

กิจกรรมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังธรรม และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทุกวันอังคาร Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ (OBEC Content Center) กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ .สพป.ล …

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ (OBEC Content Center) กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 Read More »

การจัดอบรม “พัฒนาบุคลากรแกนนำในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ของผู้เรียน”

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ .สพป.ลพบุรี เขต …

การจัดอบรม “พัฒนาบุคลากรแกนนำในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ของผู้เรียน” Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อรับฟังการดำเนินการส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ .สพป.ลพบุรี เขต …

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อรับฟังการดำเนินการส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Read More »

ประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา On-line ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ .สพป.ลพบุรี เขต …

ประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา On-line ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting Read More »

การประชุมติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO conference ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ .สพป.ลพบุรี เขต …

การประชุมติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO conference ครั้งที่ 9/2565 Read More »

นางฐิติพร เขมกรรมรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ .สพป.ลพบุรี เขต 2 …

นางฐิติพร เขมกรรมรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. Read More »

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ เข้าติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเขาขวางและโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษ …

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ เข้าติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเขาขวางและโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม Read More »