ประชาสัมพันธ์

การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 นายมโน ชุนดี ผอ.สพป.ล …

การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »

กิจกรรมการมีส่วนร่วม/กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร

วันที่ 20 กันยายน 2565 นาย มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี 2 พร …

กิจกรรมการมีส่วนร่วม/กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร Read More »

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2)

วันที่ 20 กันยายน 2565 น. นายมโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี 2 …

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) Read More »

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 …

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) Read More »

การประชุมสรุปผลการนิเทศ ตรวจสอบ โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร. มโน ชุนดี ผอ.ส …

การประชุมสรุปผลการนิเทศ ตรวจสอบ โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More »

การประชุมคณะกรรมการการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ล …

การประชุมคณะกรรมการการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 Read More »

การประชุมโครงการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Content Center)

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี …

การประชุมโครงการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Content Center) Read More »

การประชุมติดตามผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) และเว็บไซต์ สพป.ลพบุรี เขต 2

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี …

การประชุมติดตามผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) และเว็บไซต์ สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบ …

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Read More »