• Welcome to สพป.ลพบุรี เขต 2. Please login or sign up.
 
06 มิ.ย., 2023, 12:21

แก้ไขข่าว:

SMF - Just Installed!


ผู้บริหารการศึกษา

กระทู้: 902
กระทู้: 894

Last post: วันนี้ เวลา 02:39 Gclub by Chicha

กระทู้: 549
กระทู้: 549

Last post: วันนี้ เวลา 02:39 Gclub by Chicha

กลุ่มอำนวยการ

กระทู้: 533
กระทู้: 530

Last post: วันนี้ เวลา 02:40 Gclub by Chicha

กระทู้: 517
กระทู้: 512

Last post: วันนี้ เวลา 02:40 Gclub by Chicha

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กระทู้: 1,259
กระทู้: 505

Last post: วันนี้ เวลา 10:04 Re: __ น้ำหอมแท้ล้านเปอร... by artdoll625

กระทู้: 486
กระทู้: 475

Last post: วันนี้ เวลา 02:41 Gclub by Chicha

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กระทู้: 410
กระทู้: 410

Last post: วันนี้ เวลา 02:41 Gclub by Chicha

กระทู้: 432
กระทู้: 432

Last post: วันนี้ เวลา 02:42 Gclub by Chicha

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กระทู้: 388
กระทู้: 388

Last post: วันนี้ เวลา 02:42 Gclub by Chicha

กระทู้: 366
กระทู้: 366

Last post: วันนี้ เวลา 02:42 Gclub by Chicha

กลุ่มนโยบายและแผน

กระทู้: 352
กระทู้: 352

Last post: วันนี้ เวลา 02:42 Gclub by Chicha

กระทู้: 339
กระทู้: 339

Last post: วันนี้ เวลา 02:43 Gclub by Chicha

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กระทู้: 347
กระทู้: 346

Last post: วันนี้ เวลา 02:43 Gclub by Chicha

กระทู้: 332
กระทู้: 332

Last post: วันนี้ เวลา 02:43 Gclub by Chicha

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทู้: 504
กระทู้: 501

Last post: วันนี้ เวลา 02:44 Gclub by Chicha

กระทู้: 284
กระทู้: 283

Last post: วันนี้ เวลา 02:44 Gclub by Chicha

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทู้: 279
กระทู้: 279

Last post: วันนี้ เวลา 02:45 Gclub by Chicha

กระทู้: 263
กระทู้: 262

Last post: วันนี้ เวลา 02:45 Gclub by Chicha

กลุ่มกฎหมายและคดี

กระทู้: 284
กระทู้: 280

Last post: วันนี้ เวลา 02:45 Gclub by Chicha

กระทู้: 268
กระทู้: 263

Last post: วันนี้ เวลา 02:46 Gclub by Chicha

หนวยตรวจสอบภายใน

กระทู้: 267
กระทู้: 263

Last post: วันนี้ เวลา 02:46 Gclub by Chicha

กระทู้: 260
กระทู้: 259

Last post: วันนี้ เวลา 02:47 Gclub by Chicha

9,655 Posts in 8,853 Topics by 143 Members - สมาชิกล่าสุด: KHOEN BUN
กระทู้ล่าสุด: "Re: __ น้ำหอมแท้ล้านเปอร..." (วันนี้ เวลา 10:04)
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานที่ออนไลน์

ออนไลน์: 19 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก  - วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 25 -  ออนไลน์มากที่สุด: 105 (06 ก.ค., 2022, 20:59)