• Welcome to สพป.ลพบุรี เขต 2. Please login or sign up.
 
28 มี.ค., 2023, 13:14

แก้ไขข่าว:

SMF - Just Installed!


ผู้บริหารการศึกษา

กระทู้: 10
กระทู้: 10

Last post: 24 มี.ค., 2023, 10:32 755m by lnwasia by Casino 755m

กระทู้: 7
กระทู้: 7

Last post: 24 มี.ค., 2023, 10:35 755m by lnwasia by Casino 755m

กลุ่มอำนวยการ

กระทู้: 13
กระทู้: 10

Last post: วันนี้ เวลา 10:04 755m by lnwasia by Casino 755m

กระทู้: 15
กระทู้: 12

Last post: 18 มี.ค., 2023, 17:24 755m by lnwasia by Casino 755m

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กระทู้: 25
กระทู้: 24

Last post: วันนี้ เวลา 10:04 755m by lnwasia by Casino 755m

กระทู้: 47
กระทู้: 41

Last post: วันนี้ เวลา 10:05 755m by lnwasia by Casino 755m

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กระทู้: 3
กระทู้: 3

Last post: 24 มี.ค., 2023, 10:38 755m by lnwasia by Casino 755m

กระทู้: 3
กระทู้: 3

Last post: 24 มี.ค., 2023, 10:38 755m by lnwasia by Casino 755m

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กระทู้: 2
กระทู้: 2

Last post: 19 มี.ค., 2023, 09:10 755m by lnwasia by Casino 755m

กระทู้: 3
กระทู้: 3

Last post: 19 มี.ค., 2023, 09:10 755m by lnwasia by Casino 755m

กลุ่มนโยบายและแผน

กระทู้: 3
กระทู้: 3

Last post: 19 มี.ค., 2023, 09:10 755m by lnwasia by Casino 755m

กระทู้: 2
กระทู้: 2

Last post: 19 มี.ค., 2023, 09:11 755m by lnwasia by Casino 755m

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กระทู้: 5
กระทู้: 5

Last post: 24 มี.ค., 2023, 10:39 755m by lnwasia by Casino 755m

กระทู้: 4
กระทู้: 4

Last post: 24 มี.ค., 2023, 10:39 755m by lnwasia by Casino 755m

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทู้: 69
กระทู้: 67

Last post: วันนี้ เวลา 10:12 Gclub-casino เว็บไซต์เล่... by rady168

กระทู้: 7
กระทู้: 6

Last post: วันนี้ เวลา 10:05 755m by lnwasia by Casino 755m

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทู้: 2
กระทู้: 2

Last post: 19 มี.ค., 2023, 09:12 755m by lnwasia by Casino 755m

กระทู้: 2
กระทู้: 2

Last post: 19 มี.ค., 2023, 09:12 755m by lnwasia by Casino 755m

กลุ่มกฎหมายและคดี

กระทู้: 2
กระทู้: 2

Last post: 19 มี.ค., 2023, 09:12 755m by lnwasia by Casino 755m

กระทู้: 3
กระทู้: 3

Last post: 24 มี.ค., 2023, 10:43 755m by lnwasia by Casino 755m

หนวยตรวจสอบภายใน

กระทู้: 3
กระทู้: 3

Last post: 24 มี.ค., 2023, 10:42 755m by lnwasia by Casino 755m

กระทู้: 4
กระทู้: 3

Last post: 24 มี.ค., 2023, 10:41 755m by lnwasia by Casino 755m

268 Posts in 250 Topics by 72 Members - สมาชิกล่าสุด: vihod75702
กระทู้ล่าสุด: "Gclub-casino เว็บไซต์เล่..." (วันนี้ เวลา 10:12)
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานที่ออนไลน์

ออนไลน์: 8 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก  - วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 14 -  ออนไลน์มากที่สุด: 105 (06 ก.ค., 2022, 20:59)