การติดตาม ประเมินผล ตามนโยบายตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขตตรวจราชการที่ 1 (กรณีปกติ รอบที่ 2)

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รอง สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายปรีดี ภู่สีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการตรวจราชการ ในโอกาสที่เข้าติดตาม ประเมินผล ตามนโยบายตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขตตรวจราชการที่ 1 ( กรณีปกติ รอบที่ 2 ) ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม