วันที่ 28 กันยายน 2565 นายมโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายประยงค์ สารภูมิ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 กันยายน 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายประยงค์ สารภูมิ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และนายประยงค์ สารภูมิ รองผอ …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี 2 มอบหมายให้นายประยงค์ สารภูมิ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการอ …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ว่างเพิ่มเติม  …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38  ค.(2) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ [ประกาศ] [ใบสมัคร] [องค์ประกอบพิจารณาการย้ายฯ] …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับชำนาญการพิเศษ [ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญการพิเศษ[ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ รายการอุปกรณ์ห้องปฎิบัติวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน และครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ งบประมาณ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
/ / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนฯ งบประมาณ ปี 2565 [ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
/ / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์งานเกษตร, ครุภัณฑ์งานไม้ และครุภัณฑ์งานไฟฟ้า [ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
/ / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์งานเกษตร ฯ งบประมาณ ปี 2565 [ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
/ / จัดซื้อจัดจ้าง
Loading...
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม
เอกสารการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 [ดาวน์โหลด] …
อ่านเพิ่มเติม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 [ดาวน์โหลด] …
อ่านเพิ่มเติม
 คู่มือดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน “2563 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน กลุ่มนิเทสติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  [ ดาวโหลด] …
อ่านเพิ่มเติม

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : OIT)

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.ชนพิชา ทรงเสรีย์ ผ …
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายประยงค์ สารภูมิ รอง ผอ.สพป.ลพบุ …
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นางฐิ …
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายปร …
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นา …
อ่านเพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางอณัฐธิภา กระตุดนา …
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมก …
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร …
อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อ สพป.ลพบุรี เขต 2

แบบสำรวจการให้บริการ สพป.ลพบุรีเขต 2

รายงานผลการสำรวจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 1  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์  15130
โทร. 0 3677 1496 ,08 1947 0767 โทรสาร 0 3677 1497  E-mail : ict@lopburi2.go.th
ติดต่อภายในสำนักงาน
กลุ่มอำนวยการ  08 0663 2211                                   กลุ่มบริหารงานบุคคล  08 0661 7117
กลุ่มนโยบายและแผน  08 0663 9944                        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  08 4776 0005
กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล 08 4776 0003      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  08 4776 1551
กลุ่มกฎหมายและคดี  08 0661 7117                              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 4320 0981
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 08 4320 1613     หน่วยตรวจสอบภายใน 08 1947 1076             

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์: 19529