วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตัก …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมงานอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ “ปางทรง …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสม …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการรับรายงานตัวครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 …
อ่านเพิ่มเติม
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ว่างเพิ่มเติม  …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38  ค.(2) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ [ประกาศ] [ใบสมัคร] [องค์ประกอบพิจารณาการย้ายฯ] …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับชำนาญการพิเศษ [ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา งบประมาณ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ รายการอุปกรณ์ห้องปฎิบัติวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน และครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ งบประมาณ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
/ / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนฯ งบประมาณ ปี 2565 [ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
/ / จัดซื้อจัดจ้าง
Loading...
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม
เอกสารการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 [ดาวน์โหลด] …
อ่านเพิ่มเติม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 [ดาวน์โหลด] …
อ่านเพิ่มเติม

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : OIT)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นา …
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป …
อ่านเพิ่มเติม
วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้ข้าราชการแ …
อ่านเพิ่มเติม
วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.ชนพิชา ทรงเสรีย์ ผ …
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นา …
อ่านเพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางอณัฐธิภา กระตุดนา …
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมก …
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร …
อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อ สพป.ลพบุรี เขต 2

แบบสำรวจการให้บริการ สพป.ลพบุรีเขต 2

รายงานผลการสำรวจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 1  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์  15130
โทร. 0 3677 1496 ,08 1947 0767 โทรสาร 0 3677 1497  E-mail : ict@lopburi2.go.th
ติดต่อภายในสำนักงาน
กลุ่มอำนวยการ  08 0663 2211                                   กลุ่มบริหารงานบุคคล  08 0661 7117
กลุ่มนโยบายและแผน  08 0663 9944                        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  08 4776 0005
กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล 08 4776 0003      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  08 4776 1551
กลุ่มกฎหมายและคดี  08 0661 7117                              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 4320 0981
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 08 4320 1613     หน่วยตรวจสอบภายใน 08 1947 1076             

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์: 28987