วันที่ 26 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเชียร์แ …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธ …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกล …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางนางอณัฐธิภา กระตุดนาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนป …
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ พุทธศักราช ๒๕๖๖ …
อ่านเพิ่มเติม
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 >>Download รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีจรรยาบรรวิชาชีพดีเด่น ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2566 …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา งบประมาณ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ รายการอุปกรณ์ห้องปฎิบัติวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน และครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ งบประมาณ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
/ / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนฯ งบประมาณ ปี 2565 [ประกาศ] …
อ่านเพิ่มเติม
/ / จัดซื้อจัดจ้าง
Loading...
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 …
อ่านเพิ่มเติม
/ / งบทดลอง
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 …
อ่านเพิ่มเติม
/ / งบทดลอง
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565  …
อ่านเพิ่มเติม
/ / งบทดลอง
งบทดลอง งวดที่ 012 – 012ประจำปี 2565 …
อ่านเพิ่มเติม
/ / งบทดลอง
เอกสารการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 [ดาวน์โหลด] …
อ่านเพิ่มเติม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 [ดาวน์โหลด] …
อ่านเพิ่มเติม

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : OIT)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 โดยมี นายภิญโญ กันหา ผอ.สพ …
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นา …
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป …
อ่านเพิ่มเติม
วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้ข้าราชการแ …
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นา …
อ่านเพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางอณัฐธิภา กระตุดนา …
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมก …
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร …
อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อ สพป.ลพบุรี เขต 2

แบบสำรวจการให้บริการ สพป.ลพบุรีเขต 2

รายงานผลการสำรวจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 1  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์  15130
โทร. 0 3677 1496 ,08 1947 0767 โทรสาร 0 3677 1497  E-mail : ict@lopburi2.go.th
ติดต่อภายในสำนักงาน
กลุ่มอำนวยการ  08 0663 2211                                   กลุ่มบริหารงานบุคคล  08 0661 7117
กลุ่มนโยบายและแผน  08 0663 9944                        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  08 4776 0005
กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล 08 4776 0003      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  08 4776 1551
กลุ่มกฎหมายและคดี  08 0661 7117                              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 4320 0981
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 08 4320 1613     หน่วยตรวจสอบภายใน 08 1947 1076             

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์: 41084