ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ [รายละเอียด]