ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่จะว่างเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่จะว่างเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญการพิเศษ [ประกาศ]