สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (ITA)

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายประยงค์ สารภูมิ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (ITA) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ภายใต้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเครือข่ายสุจริต” ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2