องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมกับ สพป.ลพบุรี เขต 2 ทำพิธิส่งมอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลพบุรี

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางฐิติพร เขมกรรม รอง ผอ.สพป./ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีส่งมอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลพบุรี จากนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2