การนำเสนอรายงานผลการเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ และรองฯฐิติพร เขมกรรม รับฟังการนำเสนอรายงานผลการเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ของนายชูชาติ สำลี และนางสาวอภิชญา ชื่นชอบ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2