การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นายวิชาญ คงรัสมี  รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  และลูกจ้างประจำ  ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2