งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565