นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายการศึกษา และเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในการเปิดเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสาราม โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร และโรงเรียนบ้านแหลมชนแดน โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้