นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารภาคเอกชน ประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี