นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายจำเริญ รัตนศรี ผอ.โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม และนายศิริโรจน์ ภักดีกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อติดตามการดำเนินการ ตามนโยบายการศึกษา และเป็นกำลังใจ ให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังทองและโรงเรียนบ้านศรีเมือง