นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมงานอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ “ปางทรงพยากรณ์”

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมงานอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ “ปางทรงพยากรณ์” ประดิษฐานรอบองค์พระประธาน ณ พุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ