ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)