ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ]