ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38  ค.(2)

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38  ค.(2) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ [ประกาศ]

[ใบสมัคร]

[องค์ประกอบพิจารณาการย้ายฯ]