ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันฯ เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันฯ เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566