ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ในภาพรวมของสำนักงาน

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายมโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายประยงค์ สารภูมิ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และนางฐิติพร เขมกรรม รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ในภาพรวมของสำนักงาน ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2