ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า อำเภอชัยบาดาล เพื่อให้คำแนะนำและขวัญกำลังใจ

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า อำเภอชัยบาดาล เพื่อให้คำแนะนำและขวัญกำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสมร สิทธิเลิศประสิทธิ์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า ให้การต้อนรับ