ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.อ่างทอง และโรงเรียนวัดฝาง สพป.ชัยนาท