วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางขันธมาศ หลวงเพชร รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก สพม. ลพบุรี ที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ซึ่งมีการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อนำกลับไปพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2