วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 รักษาการ ประธานศูนย์สอบ O-NET ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และให้กำลังใจคณะทำงาน ณ ศูนย์สอบโรงเรียนพรหมรังสี และศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2