วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯ ขันธมาศ หลวงเพชร และประธานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2