วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ประธานคณะทำงาน รับ-ส่ง ข้อสอบ และเก็บรักษาข้อสอบ O-NET ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความ เรียบร้อยในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และให้กำลังใจคณะทำงาน ณ ศูนย์สอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ และศูนย์สอบ โรงเรียนเขายายกะตา สพป.ลพบุรี เขต 2